Loading…

สันยาคอนกรีต

08-1719-6922, 0-7535-1718, 08-1397-6923
sunyaconcrete@gmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • สันยาคอนกรีต - คอนกรีตกันซึม นครศรีธรรมราช

    คอนกรีตกันซึม นครศรีธรรมราช

  • คอนกรีตกันซึม นครศรีธรรมราช

    มีคุณสมบัติกันซึม มีความทึบน้ำสูง ลดช่องว่างในคอนกรีต ทำให้คอนกรีตทึบน้ำยิ่งขึ้น ไหลลื่น ทำงานง่าย / ลดโอกาสเกิดโพรงในคอนกรีต ใช้สำหรับโครงสร้างที่สัมผัสน้ำ หรือความชื้น เช่น สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ พื้นห้องน้ำ เป็นต้น สัดส่วนองค์ประกอบในคอนกรีตที่เหมาะสม ค่ายุบตัวที่เหมาะสม มีกำลังอัดมาตรฐานให้เลือกใช้ตั้งแต่ 240-400 ksc (cube) หากต้องการกำลังอัดที่นอกเหนือจากกำลังอัดมาตรฐาน สามารถติดต่อได้ ลดช่องว่างในคอนกรีต ทำให้คอนกรีตทึบน้ำยิ่งขึ้น ไหลลื่น ทำงานง่าย / ลดโอกาสเกิดโพรงในคอนกรีต

    หมวดหมู่ : คอนกรีตผสมเสร็จ